הרשמה ותשלום שכ"ל

לתשלום נא ענה על השאלון וצרף את הטפסים הרלוונטים. 

אנא מלאו את האישור רפואי וצרפו אותו בטופס למעלה

הנחה בשכר לימוד- מצורף טופס עם פרמטרים לקבלת הנחה במידה ואתם עונים על הפרמטרים אנא מלאו את המסמכים וצרפו אותם בטופס למעלה